اشعار ترکی قشقایی و دانلود آهنگ ترکی
تاريخ : سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ | 15:20 | نویسنده : ملک حسین قره بیگی توابع
تاريخ : جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ | 1:10 | نویسنده : ملک حسین قره بیگی توابع

قربان اولایدی

برای دیدن اشعار

به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ | 11:22 | نویسنده : ملک حسین قره بیگی توابع
 تاريخ : سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸ | 22:42 | نویسنده : ملک حسین قره بیگی توابع

اشعار ترکی از ملک حسین قره بیگی(محمدعلی )

طایفه فارسیمدان ،تیره توابع ،بیجمع،

فرزند قاسم ،متولد ۱۳۳۸ ،

فرهنگی بازنشسته ،دارای ۲۲۰ صفحه اشعار ترکی که در زمان جوانی به سبک های مختلف سروده به زودی در قالب یک کتاب به عنوان "گچن گین"منتشر خواهد شد.

 

گچن گین گره گلمز

 

جوان لک ایلیر یانمنن پرواز          قرشیه تورمش نوچه غاز

باخش من عین میرشکال باز        گچن گین بگن گره گلمز

بیز قوجالدک سین پرو بال           دیز سینمش، پر قرلمش توتاک بال

دها جوان اولماک نو نهال             گچن خوش دوران دها گره گلمز

گلمز تورا قرشیه قز گلن              یاد سالگ جوانلگ بیر گین 

گر ن قوجالرک گین به گین            جوانلگ گینرم دها گره گلمز 

یاشم وار اتز آلته                           تا بگین سر شاردک یاردن محبت

بگینن سورا دها گرمک حرمت         گچن گین خوب زمان گره گلمز 

دردم چوخده بی درمان                   باش آغارده بولنماده درمان

سن ورمشم قرآن آن                      جوانگ گینرم دها گره گلمز

جوانگ قدرت نن بی هوشدم            بدن فنر، بال توتان قوشدم

آماده هر کار و ایشدم                       بگن قدرت له گینرم دها گره گلمز

گر نه زمانه قرده بلمه                       اوت آده یانرده پر و  بالمه

آله منن شیرین جانمه                       گچن تفریح گاه لرم دها گره گلمز

من محدم بنکوده مشهور                  شعر دیرم  ولی دیلم شاعر 

خداوندا بندهء کامل ور شعور              تا بیلل لر گچن گین گره گلمز

خداوندا الر بیزه با عزت                       تا قوجالب،چکمیگ چوخ ذلت

جوان لک ده زیاد آپارمشک لذت          بگن لذت له گینرم دها گره گلمز

خداوندا نظری بیزدن کج الماسن         هیچ کس عزیز داغ گرب المسن

جگر داغله بو دنیا دن گدمسن             که هر گدن دها گره گلمز

خداوندا بز ، ادممشک خلاف               مرد و نامرد آراسنا سالک اختلاف

نظریه زیاد مختلف                            بگن خلاف له گینرم دها گره گلمز

خداوندا بیگن ور شفا                        ازی درد ورمشی ایله دوآ

رحمی گل سن بیز ک  بینوا              نواله گینرم دها گره گلمز      • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ
  • mouse code

    كد ماوس